Connect with us

娛樂

趙慧珊主動摸黃溢濠 邵仲衡搞笑嗌唔好

發佈於

【明報專訊】邵仲衡、趙慧珊(Aka)和黃溢濠日前為合演的舞台劇《晚安》拍攝海報,Aka和黃溢濠要表現親暱,後者顯得很尷尬,拍攝期間邵仲衡更大叫:「你(指Aka)唔好摸佢。」場面搞笑。Aka解釋:「之前綵排,他(黃溢濠)好紳士,每次要接觸我身體、頭髮和膊頭等,之前都會跟我講,影海報見他不敢郁,我便主動摸他,就給孝哥(邵仲衡)叫停。」

Aka表示這部舞台劇似為她度身訂做,透露多年被同一個夢困擾,夢見自己著校服跟老師說再見,很想找人為她解夢。邵仲衡亦試過夢境預知未來,「當年在無綫拍劇,一直沒跟梁朝偉(偉仔)合作,但發夢同佢喺餐廳食飯,翌日竟然夢境成真,跟偉仔同枱食飯」。

娛樂組

繼續閱讀
贊助商