Connect with us

港聞

【Emily】「向醫護致敬」郵票下月發售

發佈於

【明報專訊】為感謝醫護喺疫情期間竭誠盡心為大眾服務,香港郵政以「向醫護致敬」為題,發行一套4張郵票、嵌有一張10元郵票嘅郵票小型張、附有一套4款面值郵票及一張10元郵票小型張嘅套摺,分別賣17.1元、10元、47元,3款郵品會喺下個月18號起發售;正式首日封就會喺今日起發售,每個賣2.5元。

今次發行嘅郵品展示咗醫生、中醫師、護士等一班醫護人員喺醫院為病人照X光、抽血等嘅工作情况。呢套特別郵票及相關郵品4月18日起喺各郵政局及「郵購網」發售,各郵政局會喺當日為所有正式首日封、紀念封、註明首日字樣及本地地址嘅自製封,提供郵政局郵戳同特別郵戳嘅即時人手蓋印服務。

相關字詞﹕香港郵政 首日封