Connect with us

港聞

【Emily】陳岳鵬奪兩鐵聯賽獎 劍指墨爾本賽

發佈於

【明報專訊】政制及內地事務局前副局長陳岳鵬(Ronald)離開政府後,「轉跑道」去馬會擔任內地事務部主管,同時選擇咗另一條跑道,就係三項鐵人運動,噚日仲好開心展示得獎。Ronald同Emily講,佢去年參加咗6、7場比賽,有啲係三鐵,有啲係水陸兩項賽,而佢因為喺水陸賽表現出色,獲中國香港三項鐵人總會頒發2022年水陸兩項鐵人聯賽獎,為所屬年齡組別第二名。

Ronald話,呢個獎項如同聯賽計分,喺各項賽事項目成績愈好,分數愈高,其累積分數就喺所屬年齡組別中排第二,佢並特別感謝教練Alan及前港隊三項鐵人代表李致和嘅指導同支持。

Ronald話今年目標係針對單車項目,希望學習更好技巧及累積更多路面經驗,努力提升表現。佢亦會備戰11月喺澳洲墨爾本舉行嘅70.3鐵人賽,希望明年喺三鐵戰績上都有突破。

相關字詞﹕三項鐵人 陳岳鵬