Connect with us

港聞

【Emily】搜救犬公幹立功 獲特首「宴請」

發佈於

【明報專訊】上個月去咗土耳其幫手震後救災嘅兩隻消防搜救犬Twix同Umi,已經完成檢疫程序,身體檢查結果好理想,可以繼續執行職務。特首李家超噚日喺facebook出帖,話「宴請」咗Twix、Umi同Umi嘅姐姐Uma到禮賓府,仲以佢哋最鍾意嘅零食招待,以答謝同表揚佢哋喺救災中嘅付出同出色表現。特首並上載影片,可以見到3隻狗狗好黐人,令佢忍唔住話「?到我個心好甜呀」,仲透露以前養過狗,話係一段好開心嘅經歷。

李家超話,3隻狗狗都好活潑好動,佢哋喺草地時表現得好興奮,其間Twix突然翻肚討摸,可愛模樣?到大家好開心。佢話,狗狗除咗係人類嘅好朋友,都係「我們合作無間的工作拍檔」,本港紀律部隊等政府部門現共有超過340隻工作犬,協助部門人員執行巡邏、調查、緝毒、搜索等工作,希望借今次機會,向一直默默守護大家安全同城市治安嘅領犬員同狗狗,表達最衷心嘅感謝。

唔少網民乘機留言,請特首多關注香港狗狗以及動物權益,仲有唔少人要求善待工作犬及狗狗嘅退休安排。

相關字詞﹕李家超 消防處 土耳其地震